De overtuigingskracht van je laatste woorden

Tijdens presentaties beginnen veel mensen hun verhaal zelfverzekerd en op een duidelijke manier. Maar naarmate het einde nadert eindigen hun zinnen zacht, weifelend of zelfs binnensmonds. En soms heeft het publiek niet eens door dat je klaar bent met je verhaal. En dat is zonde! Want de laatste woorden van je presentatie kunnen veel overtuigingskracht bevatten.