Het is tijd voor de expert om het podium te pakken.

“Daarom willen we dat er werk wordt gemaakt van Expertcommunicatie!” Lars Duursma, executieve coach en oprichter van Debatrix, wordt zichtbaar enthousiast als hij erover begint. Expertcommunicatie is een onderwerp dat hem zowel inhoudelijk boeit als maatschappelijk raakt. “Uiteindelijk wil je dat de mensen die het meest op de hoogte zijn van een bepaald onderwerp, ook degene zijn die de maatschappelijke discussie hierover voeden.”