Stappenplan voor uw gemeenteraad

Om vergaderingen van uw raad beter en efficiënter te laten verlopen, volgen wij vaak het volgende stappenplan.

Stap 1: Observatie & inventarisatie

Voordat we aan de slag kunnen om het debat in uw raad op een hoger niveau te tillen, analyseren we wat er beter kan en hoe we dat resultaat het beste bereiken. In de zomer hebben we uitgebreid onderzoek gedaan naar debat in de gemeenteraad. Daaruit hebben we geleerd dat elke gemeente uniek is. Daarom nemen wij de volgende maatregelen ter voorbereiding:

 1. Voorbereidend gesprek met de griffier, burgemeester, eventueel het presidium en indien nodig individuele raadsleden
 2. Debatten in uw raad observeren en analyseren
 3. Het vergadersysteem in uw gemeente bestuderen

Op basis hiervan stellen wij een plan van aanpak op. Zo heeft u concrete aanbevelingen die het functioneren van uw raad verbeteren. Samen met de raad formuleren we controleerbare doelstellingen. Zo weet u precies wat u van ons mag verwachten. En zo weten wij voor welke verbetering in een raad draagvlak is. Deze stap slaan wij dus niet over. Verandering begint bij het gezamenlijk erkennen van het probleem.

Stap 2: De fundering voor een beter raadsdebat leggen

Aan de hand van het eerder opgestelde plan van aanpak werken we op gestructureerde wijze aan de verbeterpunten. Dat kan via een training, maar dat is zeker niet de enige methode die we gebruiken. Soms is een goede discussie over wat nu eigenlijk het doel is van het raadsdebat, of een terugblik op de laatste vergadering (met videofragmenten) veel effectiever. Wij adviseren en faciliteren wat uw raad nodig heeft.

Aan het einde van deze fase hebben raadsleden inzicht in het functioneren van de gemeenteraad en hun cruciale rol daarin, en beschiikken zij over de basisvaardigheden om goed als raadslid te functioneren.

Training
Onze trainingen bestaan uit een gedegen mix van theorie en oefening. Afhankelijk van de door de raad geformuleerde doelstellingen kunnen wij ingaan op de volgende vragen:

 • Wanneer moet een debat worden gevoerd in de raad en wanneer juist niet?
 • Hoe bereid ik mij voor op een raadsvergadering?
 • Hoe combineer ik zorgvuldige besluitvorming met een aantrekkelijk debat?
 • Hoe maak ik kort en bondig mijn punt?
 • Hoe beperk ik mij tot de politieke hoofdlijnen?
 • Hoe profileer ik mijn partij op een onderscheidende manier?
 • Hoe zorg ik dat mijn argumenten overtuigen?
 • Hoe zorg ik dat burgers zich betrokken voelen bij de politieke besluitvorming?
 • Hoe ga ik om met drogredenen en debattrucs?

Advies
De omgevingsvoorwaarden zijn vaak de beste voorspeller van gedrag. Daarom geven wij u ook graag advies over de volgende zaken:

 • Het reglement van orde
 • Inrichting van de zaal
 • Toegankelijkheid voor geïnteresseerd publiek

Stap 3: Verdieping

In deze stap worden de verschillende actoren in het raadsdebat apart getraind om te werken aan vaardigheden die eigen zijn aan de rol die zij bekleden in het raadsdebat.

Verdieping voor raadsleden
De verdiepende training voor raadsleden kan een verbreding zijn of een verdieping van bestaand materiaal. Wij kunnen ingaan op de volgende vragen:

 • Hoe ga ik om met lastige vragen?
 • Hoe krijg ik grip op mijn tweede termijn?
 • Hoe geef ik op een bondige manier een compleet antwoord?
 • Hoe geef ik mijn argumenten extra overtuigingskracht?
 • Hoe voorkom ik dat tijdens de raadsvergadering een commissievergadering wordt overgedaan?

Hoe wethouders het debat bevorderen
Wethouders zijn ook een belangrijke factor in het debat. Wij kunnen uw college trainen en daarbij ingaan op de volgende vragen:

 • Hoe ga ik om met lastige vragen?
 • Hoe kan ik het speelveld goed overzien?
 • Hoe geef ik mijn argumenten extra overtuigingskracht?

De belangrijke taak van voorzitters
Een goede voorzitter heeft een cruciale taak. Hij moet het debat in goede banen leiden. In het ideale geval is het debat constructief en efficient. Onze voorzitterstraining is onmisbaar voor (plaatsvervangend)voorzitters van de Gemeenteraad en al haar commissies. In onze voorzitterstraining gaan wij in op de volgende punten:

 • Hoe verwerf ik draagvlak voor mijn optreden?
 • Hoe leid ik de vergadering op een efficiente manier?
 • Hoe ga ik om met luisteren en doorvragen?
 • Hoe bevorder ik het debat zonder dat ik de controle verlies?
 • Hoe analyseer ik ter plekke argumenten in een debat?
 • Hoe ga ik om met spreektijden tijdens het debat?

Stap 4: Evaluatie & intervisie

Deze fase staat in het teken van het duurzaam borgen van verbetering. Eerst kijken we in hoeverre de aan het begin geformuleerde doelstellingen zijn behaald. We kijken dan hoe raadsleden, het college en wellicht zelfs de burgers tegen het raadsdebat aankijken. Omdat voor ons resultaat op de lange termijn geldt, doen we dit niet vlak na afloop van de training. Na een opzwepende training is er meestal toch wel enthousiasme om het raadsdebat te verbeteren. Maar dat moet worden omgezet naar duurzame verbetering.

Tevens reiken wij raadsleden in deze fase middelen aan om elkaar scherp te houden: intervisie. Leren stopt niet aan het einde van de training. Leren begint pas bij de training. Daarna moeten de vaardigheden worden geinternaliseerd, geoefend en verder aangescherpt. Door raadsleden in staat te stellen elkaar te helpen, wordt het raadsdebat echt beter.

Stap 5: Opfristrainingen, terugkomdagen & persoonlijke coaching

Om het leereffect van een serie trainingen te vergroten doet u er goed aan om na verloop van tijd de materie op te frissen. Minimaal zes maanden na de vorige training kunt u hiervoor kiezen, afhankelijk van de evaluatie in stap 4. Kennis vervaagt en oude ingesleten gewoontes duiken weer de kop op. Door regelmatig een terugkomdag te organiseren, draagt u bij aan een duurzaam goed debat binnen uw gemeenteraad.

Heel ervaren of heel onervaren raadsleden hebben soms wat extra aandacht nodig. Persoonlijke coaching helpt hen om aan de hand van een kritische spiegel te werken aan vaardigheden die zij nodig hebben, maar essentieel zijn voor het verloop van het raadsdebat. Coaching is vertrouwelijk en bovendien bijzonder effectief.

Reacties op onze trainingen


Top training! Veel geleerd en handige tips gekregen die ook toepasbaar zijn.
Kees Machielse
Manager Healt Insurance Companies / Abbvie
Spannend om inspirerend te presenteren, maar het eindresultaat was beter dan verwacht!
Esther Kok
Healthcare Banker / Van Lanschot Bankiers
Inspirerend, niet alleen leerzaam maar bracht me ook op een hoop andere ideeën (dan het besprokene). Mijn creativiteit kwam weer los.
Annette Cornelisse
Hoofd Communicatie, Kabinet & Participatie / Gemeente Amstelveen en Gemeente Aalsmeer
De training vond ik inspirerend en leerzaam. Je krijgt gewoon honger naar meer!
Amanda Mackintosh
International spokesperson / Bayards BV
Ik vond de training heel informerend en inhoudelijk, met een goede balans tussen theorie en praktijk!
Ruud Stevens
Internal and External Communication Advisor / ASN Bank


Volg direct een training!

1 nov.Masterclass Persoonlijke Overtuigingskracht (Amsterdam)
13 nov.Masterclass Inspirerend Presenteren (Amsterdam)
2 dec.Masterclass Persoonlijke Overtuigingskracht (Den Haag)
6 dec.TED-waardig Presenteren (Rotterdam)
14 jan.Masterclass Persoonlijke Overtuigingskracht (Utrecht)
29 jan.Voorzitten & Gespreksleiden (Amsterdam)
6 febr.TED-waardig Presenteren (Utrecht)
10 febr.Masterclass Persoonlijke Overtuigingskracht (Rotterdam)
2 mrt.Speechwriting (Den Haag)
4 mrt.Masterclass Luisteren & Beïnvloeden (Utrecht)
6 mrt.TED-worthy Presentations (English) (Amsterdam)
12 mrt.Masterclass Persoonlijke Overtuigingskracht (Den Haag)
17 mrt.Masterclass Inspirerend Presenteren (Rotterdam)

Overzicht in-house trainingen »

“Bijzonder lezenswaardig”
(Het Financieele Dagblad)

“Topboek voor een meeneemprijs!”
(Psychologie Magazine)

(reviews BOL.com)

Managementboek.nl  |  BOL.com

Vacature: Relatiemanager Trainingen en Coaching

5/8 - We zoeken een commerciële communicatieheld die vanuit ons kleine team grote klanten adviseert bij alles wat hen helpt te inspireren en overtuigen. Of het nu gaat om klanten hier in...

Lees verder »

Overtuigtip: De beste overtuigtips uit 2018!

2/1 - Happy New Year! Ben je al bezig met het voorbereiden van jouw nieuwjaarsspeech? Bekijk dan eens deze tip😉. Of neem eens een kijkje bij de Top-10 overtuigtips van 2018! Begin december vroegen...

Lees verder »

Meer nieuws & publicaties

22/10Doelgericht Pitchen: Pitchen aan een sceptische leider (beslisstijl)
15/10[VIDEO] Speakers Stories: Nanotech tastbaar en invoelbaar maken
8/10Ontspannen Presenteren: Tel je publiek
1/10Doelgericht Pitchen: Hoe overtuig je een denker? (beslisstijl)