Help, het geluid hapert! Wat nu?

De hoorzitting van Wopke Hoekstra in het Europees Parlement verliep niet helemaal zoals gepland. Het geluid viel zo vaak uit dat de bijeenkomst uiteindelijk werd verplaatst naar een andere zaal. Daar kon Hoekstra niet zo veel aan doen. Maar problemen met het geluid zijn van alle tijden: hoe los je de meest voorkomende situaties op?